Welkom in de wereldwinkel!

Met ingang van 26 juni bent u ook zonder mondkapje van harte welkom in Wereldwinkel Delft! We zijn open op:
dinsdagmiddag, woensdag, donderdag, de vrijdagmiddag en zaterdag.

Er kunnen maximaal acht klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. Mocht het heel druk zijn, blijf dan graag even buiten wachten.

Vanzelfsprekend geldt nog steeds:

  • houd anderhalve meter afstand
  • blijf bij klachten thuisa

Wees de verandering, die je in de wereld wilt zien

Wereldwinkel Delft is een ideële winkel, waar vrijwilligers zich inzetten voor achtergestelde producenten in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door de verkoop van eerlijke producten, die worden ingekocht bij erkende importeurs en voldoen aan de criteria voor fair trade.

Wij bieden de consument een keuze voor eerlijke handel waardoor armoede en achterstand worden omgezet in ontwikkeling en vooruitgang: eerlijke handel voor de verandering.

Archief