Inspirerende voorbeelden uit ons assortiment

Manden van Kaisa gras uit Bangladesh

Deze manden worden geproduceerd door vrouwen in Bangladesh. Ze worden gemaakt van stroken Kaisa-gras, dat groeit aan de rand van rivieren. Bij het afsnijden laten de rietsnijders de wortels intact. Dit voorkomt dat de oevers afbrokkelen. Het gras wordt tenslotte omwonden met recycled plastic. 

Dhaka Handicrafts levert al sinds 1976 producten voor de westerse markt. De makers van de producten zijn gezamenlijk eigenaar. Door samen te werken kunnen zij aandacht besteden aan kwaliteitsverbetering en productontwikkeling. Training en scholing, kansen voor vrouwen en een milieuvriendelijke productiewijze zijn onder andere onderdeel van de werkwijze. Voor de mensen die de producten maken betekent dit werkgelegenheid, inkomen en een beter bestaan.