Fair trade als sleutel tot ontwikkeling

Wereldwinkels willen door eerlijke handel armoede bestrijden. Dit doen zij door producten te verkopen waarvan ze weten waar deze vandaan komen, bekend is onder welke omstandigheden ze worden gemaakt en door respectvol zaken te doen met de kleinschalige ondernemers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. Op deze manier willen ze bereiken dat ondernemers uit ontwikkelingslanden beter toegang krijgen tot de Westerse markt.

Eerlijke handel kiest daarbij voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren.

De wereldwinkels betrekken hun producten uit “Low income or Middle income economies”, ook wel de ontwikkelingslanden genoemd. Om te bepalen welke landen dit zijn, wordt de indeling van de Wereldbank gebruikt. 

Fair trade principes

Wereldwinkel Delft werkt vanuit de 10 fair trade principes die vastgesteld zijn door de World Fair Trade Organisation ( WFTO):

  1. Het geven van kansen aan economisch achtergestelde producenten in ontwikkelingslanden
  2. Transparantie en aansprakelijkheid van alle betrokken partijen
  3. De organisatie handelt met bezorgdheid voor het sociale en economische welzijn van haar handelspartners en producenten
  4. Het betalen van een eerlijke prijs aan producenten
  5. Het voorkomen van kinderarbeid en gedwongen arbeid
  6. Antidiscriminatie, gelijkheid tussen man en vrouw en recht op verenigingsleven.
  7. Goede werkomstandigheden
  8. Capaciteitsvergroting van producenten
  9. Promotie van fair trade
  10. Het naleven van milieuwetten en het duurzaam produceren van producten.