Ook weer open voor spontaan bezoek!

Met ingang van 28 april bent u weer zonder reservering van harte welkom in Wereldwinkel Delft! We zijn open op:
woensdag, donderdag, de vrijdagmiddag en zaterdag. 
Er kunnen maximaal twee klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. Mochten er al twee klanten binnen zijn, dan vragen we u even te wachten! 
Vanzelfsprekend geldt nog steeds:

  • houd anderhalve meter afstand
  • draag een mondkapje
  • blijf bij klachten thuis

Wees de verandering, die je in de wereld wilt zien

Wereldwinkel Delft is een ideële winkel, waar vrijwilligers zich inzetten voor achtergestelde producenten in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door de verkoop van eerlijke producten, die worden ingekocht bij erkende importeurs en voldoen aan de criteria voor fair trade.

Wij bieden de consument een keuze voor eerlijke handel waardoor armoede en achterstand worden omgezet in ontwikkeling en vooruitgang: eerlijke handel voor de verandering.

Archief